PS® Skåne Hem

Insatsrapporter Skåne


Välkommen till registrering av insatsrapporter

På denna sida skall Du som användare skriva din insatsrapport efter utfört uppdrag där du varit i Sjukvårdsledning samt vid alla insatser med specialresurserna Sjukvårdsinsats till sjöss (SITS), Avancerad Räddning (AR) och Kemambulans.


Rapporten är ett led i att kvalitetssäkra och följa upp insatserna i Skåne samt identifiera eventuella problem och förbättringsmöjligheter